Xem phim Butcher's Crossing (2022)

Watch Butcher's Crossing (2022) movie online

Một người từ Ivy League bỏ học và đi du lịch đến vùng hoang dã Colorado, nơi anh ta tham gia vào một đội săn bò bison trên một hành trình đặt tính mạng và sức khỏe tinh thần của anh ta vào nguy hiểm. Dựa trên tiểu thuyết được khen ngợi cao của John Williams.