Xem phim Cánh đồng Vàng Kolar: Chương 2 (2022)

Watch K.G.F: Chapter 2 (2022) movie online

Trên những cánh đồng vàng Kolar đẫm máu, tên Rocky gieo sợ hãi vào kẻ thù. Trong khi đồng minh của anh ngưỡng mộ anh, chính phủ lại coi anh như mối đe dọa đối với pháp luật và trật tự. Rocky phải chiến đấu với những mối đe dọa từ tất cả các phía để giành được sự ưu thế không ai thách thức.

Có thể bạn cũng thích