Xem phim Dị Nhân: Ngày cũ của tương lai (2014)

Watch X-Men: Days of Future Past (2014) movie online

Các X-Men đưa Wolverine về quá khứ với nỗ lực tuyệt vọng nhằm thay đổi lịch sử và ngăn chặn một sự kiện dẫn đến sự diệt vong cho cả con người và dị nhân.

Có thể bạn cũng thích