Xem phim Gen V (2023)

Watch Gen V (2023) movie online

Từ thế giới của The Boys ra đời Gen V, khám phá thế hệ siêu anh hùng đầu tiên nhận ra rằng sức mạnh siêu nhiên của họ bắt nguồn từ Compound V. Những anh hùng này đặt sự giới hạn về thể chất và đạo đức của mình vào cuộc thi tranh ngôi vương tại trường.