Xem phim Hẹn gặp tử thần (1998)

Watch Meet Joe Black (1998) movie online

Trong một tai nạn, Death xuất hiện dưới hình dạng của một chàng trai trẻ bị tử vong và đề nghị một nhà tài trợ truyền thông giúp đỡ để học hỏi về cuộc sống trên Trái Đất. Trong quá trình này, anh ta nảy sinh tình yêu với con gái của nhà tài trợ.

Có thể bạn cũng thích