Xem phim Khách Sạn Continental: Từ Thế Giới của John Wick (2023)

Watch The Continental: From the World of John Wick (2023) movie online

Đặt trong New York City thập kỷ 1970, The Continental khám phá nguồn gốc của khách sạn biểu tượng dành cho sát thủ, trung tâm của vũ trụ John Wick được nhìn qua con mắt và hành động của một Winston Scott trẻ tuổi.

Có thể bạn cũng thích