Xem phim Người Nhân Bản (2001)

Watch Replicant (2001) movie online

Các nhà khoa học tạo ra một bản sao gen của một kẻ giết người hàng loạt để giúp bắt được kẻ giết người, hợp tác với hai cảnh sát.

Có thể bạn cũng thích