Xem phim Oppenheimer (2023)

Watch Oppenheimer (2023) movie online

Câu chuyện về nhà khoa học người Mỹ J. Robert Oppenheimer và vai trò của ông trong quá trình phát triển bom nguyên tử.