Xem phim Ước Vọng Trẻ Thơ (2013)

Watch The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013) movie online

Một nhà khoa học mười tuổi bí mật rời trang trại của gia đình mình ở Montana, nơi cậu sống với người cha cao bồi và mẹ là nhà khoa học, trốn khỏi nhà và đi khắp đất nước trên một chuyến tàu chở hàng để nhận giải thưởng tại Viện Smithsonian.

Có thể bạn cũng thích